Przedszkole nr 12
w Warszawie

Rada Rodziców

Opłaty

Szanowni Rodzice,
uprzejmie prosimy o przekazywanie miesięcznych składek na Radę Rodziców na poniższy rachunek bankowy Rady Rodziców do 10 dnia każdego miesiąca


Dane do przelewu:
Numer rachunku bankowego:
61 1320 1104 3038 5906 2000 0001


Nazwa banku: Bank Pocztowy
Posiadacz rachunku: RR Przedszkola 12


Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, nr grupy, miesiąc/miesiące za jaki jest dokonywana opłata

Z góry dziękujemy za współpracę i dotrzymywanie ww. terminów.

Składki mogą Państwo również wpłacać na kilka miesięcy/cały rok z góry. 
Należy pamiętać, aby w tytule przelewu wskazać miesiące, za które jest dokonywana opłata.

Z poważaniem,
Rada Rodziców