Przedszkole nr 12
w Warszawie

Kontakt

Przedszkole nr 12 w Warszawie
ul. Niska 9, 00 - 176 Warszawa
tel/fax: 22 831 72 09
mail: p12@edu.um.warszawa.pl

 

Administrator: Przedszkole nr 12 w Warszawie 00-176 Warszawa ul.Niska9

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl

Adres pocztowy: Przedszkole nr 12, ul. Niska 9 , 00-176 Warszawa z dopiskiem: "Dane osobowe".