Przedszkole nr 12
w Warszawie

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

16 listopada dzieci z oddziału "Słoneczek"pojechały do Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.
Oglądały wystawę poświęconą architektowi - Romualdowi Guttowi, a następnie tworzyły domy z różnorodnych materiałów.
Realizowały to, co podpowiadała ich dziecięca wyobraźnia.