Przedszkole nr 12
w Warszawie

Plan dnia

Plan dnia:

7.00 - 8.15

Kontakty indywidualne z dziećmi - rozmowy, zabawy dydaktyczne, gry planszowe, układanki. Kontakty indywidualne z rodzicami według potrzeb. Działania podejmowane z inicjatywy dzieci: twórczość plastyczna, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne. Poranne zabawy ruchowe, integracyjne, muzyczne i rytmiczne. 

 8.15 - 8.30

Przygotowanie do śniadania: porządkowanie sali, czynności higieniczne w łazience.

 8.30 - 9.00

Śniadanie: rozwijanie umiejętności kulturalnego jedzenia.

 9.00 - 9.30 (dzieci młodsze) 9.00 - 9.45 (dzieci starsze)

Organizowanie przez nauczycielki sytuacji wychowawczych i edukacyjnych wynikających z aktywności, zainteresowań i potrzeb dzieci - opartych na treściach programowych i zadaniach Programu Rocznego.

 9.30 - 10.15 (dzieci młodsze) 9.45 - 10.15 (dzieci starsze)

Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, manipulacyjne, dydaktyczne, psychomotoryczne, sprawnościowe, ruchowe wybrane przez dzieci dowolnie z dostępnej w sali i ogrodzie oferty. Zabawy badawcze i doświadczenia w kąciku przyrody. Spontaniczna twórczość plastyczna. Samorzutne kontakty z książką.

 10.15 - 10.30

Doskonalenie czynności samoobsługowych.

 10.30 - 11.45

Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, tematyczne, badawcze w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze. Zamiennie: zabawy ruchowe, muzyczne, rytmiczne na sali gimnastycznej.

 11.45 - 12.00

Przygotowanie do obiadu: czynności organizacyjne, samoobsługowe i higieniczne.

 12.00 - 12.30

Obiad: rozwijanie umiejętności kulturalnego jedzenia oraz kształcenie zdrowych nawyków żywieniowych.

 12.30 - 13.00

Zabiegi higieniczne po obiedzie oraz nauka i doskonalenie umiejętnego mycia zębów.

 13.00 - 14.30 (dzieci młodsze)

Odpoczynek poobiedni: słuchanie literatury i muzyki relaksacyjnej. Zajęcia dodatkowe.

13.00 - 14.00 (dzieci starsze)

Odpoczynek poobiedni: słuchanie literatury i muzyki relaksacyjnej według potrzeb dzieci. Zajęcia dodatkowe. Utrwalanie wiadomości zdobytych na zajęciach dydaktycznych, działania plastyczne, gry planszowe, układanki. 

 14.00 -14.15 (14.30 - 14.45)

Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczne i porządkowe.

 14.15 - 14.45 (14.45 - 15.15)

Podwieczorek.

 15.00 (15.30) - 17.00

Zabawy wg zainteresowań dzieci. Oddziaływania nauczycielek wyzwalające samorzutną aktywność dzieci - wspieranie indywidualnego rozwoju i uzdolnień. Zajęcia dodatkowe.

 (14.45 - 15. 15 ) - 16.00 w okresie wiosenno-letnim

Zabawy w ogrodzie.