Przedszkole nr 12
w Warszawie

Słoneczka

Oddział Słoneczka

to 5 i 6 latki – liczba dziewczynek – 6, chłopców 16.


W oddziale pracują nauczycielki: p. Dorota i p. Alicja.
Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte , aktywne podczas zabaw i zajęć.
Bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali oraz na placu zabaw.
Wspólnie uczą się zasad współżycia w grupie, starają się być samodzielne i koleżeńskie.
Szczególnie lubią zabawy konstrukcyjne i tematyczne w kącikach zainteresowań.
Podstawę aktywności dzieci stanowi zabawa poprzez którą zdobywają doświadczenie, wiadomości, umiejętności, sprawności.
W pracę oddziału chętnie angażują się rodzice dzieci. Pomagają w opiece podczas wycieczek i spacerów.