KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

Fundacja Szkatułka

Fundacja Szkatułka

Reaguj i wspieraj
Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce
na odległość poprzez wyposażenie rodziców w wiedzę i umiejętności przydatne
w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.
Program będzie realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom, emitowanych na kanale youtube.
Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska edukacyjnego prowadzonych
przez ekspertów tematycznych. Poniżej załączam tematykę i planowany harmonogram poszczególnych webinarów.
Każdorazowo będzie do Państwa Dyrektorów przesłany link do adresu z dostępem do
webinaru - pierwszy webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem:
https://youtu.be/ohhXySQM4g8

grafik1

grafik 2

 

Wiedza

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 12

https://www.ppp12.waw.pl/wiedza/

 

Spacerowniki

Jest nam niezmiernie miło zaprezentować bezpłatne spacerowniki „Czytamy miasto”, czyli propozycje na wyjątkowe spacery – mikrowycieczki po Warszawie tropem niezwykłych miejsc i historii związanych z naszym miastem. Spacerowniki powstały z myślą o dzieciach w wieku 5-9 lat i mają na celu zachęcić do aktywnego spędzania czasu w przestrzeni miasta. Zostały przygotowane tak, by służyć jako ciekawy materiał edukacyjny. Spacerowniki łączą w sobie elementy miniprzewodnika, rysowanki oraz inspirownika z zadaniami. Proponujemy w nich sześć tras: po Kamionku, Starej Pradze, Starym Mokotowie, okolicach ulicy Chłodnej, Krakowskiego Przedmieścia oraz Alej Ujazdowskich. Trasy opisane są na kartach edukacyjnych. Na każdej z nich znajduje się mapka danej okolicy oraz opis wybranych miejsc wraz z propozycjami zadań oraz zabaw dla dzieci i całej rodziny. Jedna z kart ( „Stara Praga”) jest też dodatkowo gotowym scenariuszem gry miejskiej. 


Spacerowniki można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej www.fundacjaopus.pl/trasy


Podczas spacerów z naszymi mapami dzieci odkryją piękne zabytkowe kamienice, będą zwiedzać tajemnicze skwerki, podziwiać murale i szukać pamiątek po nieistniejących już budynkach czy obiektach. W wybranych miejscach inspirujemy też do wspólnych zabaw, angażujących małych uczestników spaceru (np. poszukiwanie starych torów tramwajowych, ukrytej gazety czy zegara słonecznego). W spacerownikach proponujemy również wiele zadań do wykonania w domu (stworzenie kapsuły czasu, zorganizowanie seansu starych filmów, znalezienie w domowej bibliotece najstarszej książki) oraz zabaw kreatywnych i plastycznych (zaprojektowanie minidomu, własnego neonu i mozaiki czy narysowanie planu ulubionego parku oraz nazwanie jego alejek i placyków). W każdym spacerowniku dodajemy też listę miejsc, które warto odwiedzić w okolicy. Nasze trasy zaprojektowaliśmy tak, by prowadziły wyłącznie na świeżym powietrzu, bez konieczności wchodzenia do wnętrz budynków czy innych obiektów.
Wychodzimy z założenia, że najlepiej uczyć się przez zabawę oraz doświadczenie. Nasze spacerowniki w atrakcyjny i kreatywny sposób zachęcają więc do zabaw w przestrzeni miasta i jednocześnie zaznajamiają z dziedzictwem miejsca, w którym dzieci mieszkają. Pokazują, że czasami wystarczy zejść z utartej ścieżki lub przyjrzeć się uważniej mijanym budynkom, obiektom czy skwerom, by odkryć na nowo dane miejsce i by zobaczyć coś, na co wcześniej nie zwracaliśmy uwagi. 

Dziecięcy Telefon Zaufania

Dziecięcy Telefon Zaufania

 
Kurs kreatywności dla dzieci „MALI AKTORZY” online

Kurs kreatywności dla dzieci

 

Informacja dla rodziców dzieci 6 - letnich

Plakat promocyjny

 
Drodzy Rodzice!

W ramach profilaktyki higieny cyfrowej obejmującej bezpieczne korzystanie z narzędzi cyfrowych zachęcamy do obejrzenia prezentacji i filmu Technologiczny zawrót Głowy

Film Fundacji Dzieci Niczyje przygotowany w ramach kampanii społecznej „Mama, tata, tablet” dostępny na stronie www.mamatatatablet.pl

 
„Mali artyści dla Domu Pomocy Społecznej”

„Mali artyści dla Domu Pomocy Społecznej”

 

Wiedza dla Ciebie

 

Ubezpieczenie 

Warszawski Program NNW

2020/2021

NNW

NNW

 

Przed wakacjami – co warto wiedzieć? Bezpieczny wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży

Rodzicu, o tym musisz pamiętać!

Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również podać informacje na temat zapewnianej opieki medycznej.

Dzięki temu wizytatorzy mogą skontrolować miejsca wypoczynku nie tylko przed, ale i w trakcie pobytu dzieci. Podobne kontrole może przeprowadzać straż pożarna, sanepid, nadzór budowlany. Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora w specjalnie stworzonej bazie wypoczynku.

Znajdują się w niej wszystkie legalnie organizowane obozy, kolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku.

Rodzic z bazy wypoczynku dowie się wszystkiego o organizatorze, pozna m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz lokalizację wypoczynku. Dzięki bazie informacje o poszczególnych zgłoszeniach przesyłane są elektronicznie do właściwych miejscowo służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem.

Bezpieczna opieka

Każdy organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Musi również zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną.

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • jest pełnoletnia,
 • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika
  w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
 • ma zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza),
 • posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich
  w stopniu co najmniej podharcmistrza).

Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • jest pełnoletnia,
 • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich
  w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
 • ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz trenerów i instruktorów sportu).

Również studenci szkół wyższych, kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia, a także spełniając powyższe warunki, mogą być wychowawcą wypoczynku bez ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku, ale tylko do 31 sierpnia 2015 r.

Kierownikiem wypoczynku lub wychowawcą wypoczynku nie może być osoba karana m.in. za:

 • umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego,
 • przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece,
 • albo wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej
  z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi.

Jeśli kandydat na kierownika lub wychowawcę wypoczynku jest jednocześnie zatrudniony na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności – zamiast zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, musi przekazać organizatorowi wypoczynku oświadczenie o niekaralności.

Rodzicu,

Wymagaj od organizatora, z którym wyjeżdża Twoje dziecko, aby przed wyjazdem przekazał wszystkie istotne informacje o wypoczynku i ewentualnych dodatkowych wymaganiach.

Nie zapomnij wypełnić i przekazać organizatorowi wypoczynku karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku Twojego dziecka.

Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży, w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów MEN przygotowało „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”.

Spakuj dziecku odpowiedni bagaż

Przed samym wyjazdem bardzo ważne jest odpowiednie skompletowanie bagażu. Tak by był on dostosowany do możliwości dziecka. Zdarza się bowiem, że w pobliżu nie ma osoby, która mogłaby mu pomóc w niesieniu. Dobrze byłoby, gdyby był to jeden większy plecak, walizka lub torba, a dodatkowo niewielki plecak podręczny. Jeśli jest to wyjazd o charakterze sportowym, wymagany sprzęt (np. narty, snowboard) należy dobrać do warunków fizycznych i umiejętności dziecka. Zachęcamy wszystkich do pobrania listy rzeczy, jakie powinny się znaleźć w bagażu dziecka.

Niepokojące sygnały o przebiegu wypoczynku?

Jeśli do rodziców docierają niepokojące sygnały o sytuacji, np. na kolonii, powinni zgłosić je przede wszystkim do właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku kuratorium oświaty. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

Masz pytania?

Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki Pytania i odpowiedzi, w której umieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zgłaszania wypoczynku. Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Wypoczynek.

Akcja „Przed wakacjami – co warto wiedzieć” na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

O co zadbać przed wyjazdem? Jak się przygotować, co zabrać, o czym lepiej nie zapomnieć? Strona internetowa www.turystykabezryzyka.gov.pl jest przydatna dla wszystkich osób, które podróżują w kraju i za granicą. Znajdują się na niej informacje na temat przygotowania do podróży, bezpiecznego transportu, w tym praw pasażerów, bagażu, zdrowia i ubezpieczeń podróżnych, dokumentów, wypoczynku dzieci i młodzieży, praw klientów biur podróży, a także reagowania w trudnych sytuacjach.

Strona www.turystykabezryzyka.gov.pl została przygotowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach akcji informacyjnej na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa turystów. Powstał także spot informacyjny:

Zachęcamy do skorzystania ze strony i życzymy bezpiecznego wypoczynku!

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

Pobierz poradnik.

Wybierając dla swojego dziecka formę letniego wypoczynku, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora. MEN stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może przekonać się, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, organizator w zgłoszeniu ma obowiązek podać, m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, warunków sanitarno-higienicznych, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid, zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania. W 2018 r. organizatorów wypoczynku będą wspierać także komendy policji.

Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora (czy zgłosił do kuratora oświaty wypoczynek) w specjalnie utworzonej wyszukiwarce bazie wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl. W ten sposób upewni się, czy wypoczynek jest organizowany również zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W bazie wypoczynku znajdują się wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. 

Rodzic z bazy wypoczynku uzyska wiele informacji o organizatorze, m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz adres lokalizacji wypoczynku. Za pośrednictwem bazy informacje o zgłoszonym wypoczynku są przesyłane także do służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem na danym terenie (kurator oświaty, straż pożarna, sanepid).

Należy pamiętać, że każdy organizator posiada możliwość wydruku, ze swojego konta w bazie, potwierdzenia o każdym zgłoszonym wypoczynku, które powinien przekazać rodzicom uczestnika.

W przypadku braku informacji w bazie o tym, czy organizator podejmował próby zgłoszenia wypoczynku oraz o powodach ewentualnej odmowy kuratora oświaty o wpisie danego wypoczynku do publicznej bazy, szczegółowych informacji może udzielić kuratorium oświaty.

Bezpieczna opieka Każdy organizator jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą.

Przypominamy, że kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

• posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, • jest pełnoletnia, • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie), • ma zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza), • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskane w okresie ostatnich 15 lat (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza). Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki: • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, • jest pełnoletnia, • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie), • ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu, co najmniej przewodnika, trenerów i instruktorów sportu, którzy uzyskali tytuł przed 2013 r.).

Warto zwrócić uwagę na to, że rodzice mają prawo wymagać od organizatora, z którym wyjeżdża ich dziecko, aby przed wyjazdem przedstawił on warunki pobytu i podpisał umowę. Obowiązkiem organizatora jest również przekazanie rodzicom i opiekunom wszystkich istotnych informacji o wypoczynku i ewentualnych dodatkowych wymaganiach, w tym przedstawienie wydruku potwierdzenia o zgłoszonym danym wypoczynku.

Rodzic powinien również pamiętać o dokładnym wypełnieniu Karty kwalifikacyjnej uczestnika Wypoczynku, która zawiera niezbędne informacje o dziecku. Kartę trzeba przekazać organizatorowi wypoczynku przed wyjazdem. Spakuj dziecku odpowiedni bagaż Przed samym wyjazdem bardzo ważne jest odpowiednie skompletowanie bagażu. Istotne jest, aby – w zależności od charakteru wypoczynku – dopasować odpowiednio: plecak, walizkę lub dużą torbę na ramię. Jeżeli kolonie będą w kurorcie, praktyczniejsza okaże się walizka – dziecko nie będzie musiało jej dźwigało. Gdy natomiast dzieci jadą np. pociągiem w góry, a od stacji będzie spory kawałek do przejścia, lepszym rozwiązaniem jest plecak (doskonale sprawdza się także na obozach). Z kolei torba na ramię będzie praktyczna, jeśli kolonie są np. w lesie, a do ośrodka prowadzi piaszczysta droga. Zdarza się bowiem, że w pobliżu nie ma osoby, która pomoże nieść bagaż. Jeżeli jest to wyjazd o charakterze sportowym, wymagany będzie odpowiedni sprzęt (np. rower, rolki, narty). Należy go wybrać, uwzględniając warunki fizyczne i umiejętności dziecka.

Zachęcamy również wszystkich do pobrania listy rzeczy, jakie powinny się znaleźć w bagażu dziecka. Takie zestawienie publikujemy na stronie www.men.gov.pl.

„Poradnik bezpiecznego wypoczynku”

Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów, polecamy „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Można w nim znaleźć najważniejsze informacje dla rodziców i opiekunów dotyczące letniego i zimowego wypoczynku. Warto zapoznać się z poradami dotyczącymi m.in.: zasad organizowania oraz nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w podróży, wyboru odpowiedniej oferty i kwalifikacji kadry. Poradnik można znaleźć na www.wypoczynek.men.gov.pl

Niepokojące sygnały o przebiegu wypoczynku?

Jeżeli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy warunkach lub sytuacjach, np. na koloniach, należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, straż pożarną lub inne służby interwencyjne.

Masz pytania?

Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki „Pytania i odpowiedzi” na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl, w której umieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące zasad organizacji i zgłaszania wypoczynku. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Przydatne serwisy internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi

• W serwisie www.bezpiecznyautobus.gov.pl,wpisując numer rejestracyjny pojazdu, można otrzymać bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową. • Warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl, gdzie znajduje się bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży. Aplikacja zawiera aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. • Rejestracja podróży zagranicznej przez bezpłatny serwis „Odyseusz” www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa, a w razie sytuacji kryzysowych mogła udzielić szybkiej i skutecznej pomocy. • Zaleca się organizatorom wypoczynku letniego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi). • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało informację o bezpiecznym spędzeniu czasu podczas wakacji, m.in. program „Kręci mnie bezpieczeństwo” dostępny na stronie: www.mswia.gov.pl • Warto również zapoznać się z poradnikami MSWiA dotyczącymi zagrożeń terrorystycznych czy związanych z klęskami żywiołowymi i złymi warunkami pogodowymi: www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wychowanie i profilaktyka

Gdzie szukać pomocy

Telefony zaufania

Europejski Tydzień Szczepień

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie informuje, iż w dniach 24-30 kwietnia 2019 r. obchodzony jest Europejski Tydzień Szczepień.

W tym roku motywem przewodnim są hasła: Poznaj i udostępnij fakty na temat szczepień oraz Bohaterowie szczepień.

Inicjatywie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia. Celem jest  zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa o szczepieniach ochronnych oraz ich znaczenia dla naszego zdrowia. Temat tegorocznej edycji Tygodnia Szczepień dotyczy przekazu oraz udostępniania faktów na temat szczepień. Europejski Tydzień Szczepień jest okazją do podkreślenia znaczenia osób, które w różny sposób na co dzień umożliwiają i wspierają szczepienia. Nazwano ich „Bohaterami szczepień”. Należy tu wymienić naukowców, którzy opracowują bezpieczne i skuteczne szczepionki, pracowników ochrony zdrowia, którzy są wiarygodnym źródłem informacji na temat szczepień dla swoich pacjentów, rodziców którzy decydując się na szczepienia swoich dzieci, chronią również tych których nie można zaszczepić, decydentów, których działania zapewniają jak najszerszy dostęp do szczepień oraz każdego kto poszukuje i udostępnia oparte na faktach naukowych informacje na temat szczepień.

.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie zachęca do zapoznania się z informacjami na temat szczepień dostępnymi na stronach:

W trakcie trwania Europejskiego Tygodnia Szczepień więcej informacji na temat szczepień obowiązkowych oraz zalecanych można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, tel. (22) 310-79-26 oraz (22) 310-79-33 w godzinach 8:00-15:30 oraz punktach szczepień w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej.

Warto szczepić

Zapobieganie wszawicy:

/uploads/5e614a2f9e722/pages/1/content/INFORMACJA.pdf

/uploads/5e614a2f9e722/pages/1/content/Plakat_PSSE_w_m.st._Warszawie.pdf

/uploads/5e614a2f9e722/pages/1/content/wszystko_o_wszawicy_broszura.pdf

/uploads/5e614a2f9e722/pages/1/content/wszystko_o_wszawicy_plakat.pdf

/uploads/5e614a2f9e722/pages/1/content/wszystko_o_wszawicy_ulotka.pdf

Zabezpieczenie dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne:
/uploads/5e614a2f9e722/pages/1/content/2018.11.08_list_MEN_GIS_rodzice.pdf
RODZICE, PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA MOGĄ UZYSKAĆ POMOC I WSPARCIE:

SPECJALISTYCZNEJ PORADNI  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

ul. Raszyńska 8/10 tel. 22 822 71 68

- diagnoza i terapia trudności szkolnych i wychowawczych, spotkania dla dzieci zdolnych. 

PRZYCHODNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

al. Wyzwolenia 6, tel. 22 628 80 02, 22 628 20 80 

OŚRODKA WCZESNEJ INTERWENCJI

ul. Pilicka 21, tel. 22 844 06 37 

STOWARZYSZENIA OPTA

ul. Hoża 50 lok. 61 tel. 22 424 09 89

- szeroka oferta pomocy psychologicznej dla rodzin i dla dzieci , www.opta.org.pl 

KOMITETU OCHRONY PRAW DZIECKA W WARSZAWIE

ul. Hoża 27 m 5 tel. 22 626 94 19, 22 626 94 21

CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

ul. Konwiktorska 3/5 00 – 217 warszawa tel. 22 628 07 12

Wyżej wymienione placówki udzielają pomocy bezpłatnie i bez skierowania. Konieczna rejestracja telefoniczna.

PIERWSZEGO DNIA DO PRZEDSZKOLA PRZYNOSIMY:
 • kapcie na rzep (takie, żeby dziecko założyło je samodzielnie) – podpisane
 • ubranie na zmianę w worku (majtki, skarpetki, bluza, spodnie najlepiej w gumkę) – podpisane
 • piżama – podpisana
 • poszewka na koc (150x200), poduszka (np. mały Jasiek) – podpisana, dzieci otrzymują koc przedszkolny
 • duża paczka chusteczek higienicznych i nawilżonych,
 • przytulanka
 •