Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

OPŁATA ŻYWIENIE:

Wyżywienie - 12 zł./dzień 
Rada Rodziców - opłata deklarowana

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII /745/2004 Rady Miasta ST. Warszawy z dn. 8 lipca 2004r.: 
§ 2.1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka, z zastrzeżeniem; 
§ 2.2. Zwrotowi podlega stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka, w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona co najmniej w ostatnim dniu roboczym przed nieobecnością.

DOKONYWANIE OPŁAT

Opłatę za żywienie, wyliczaną przez kierownika gospodarczego przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia bieżącego miesiąca. Odpisy za nieobecności odliczane są w miesiącu następnym.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia bieżącego miesiąca, którego opłata dotyczy.

Opłatę wnosi się w formie przelewu. Informację o wysokości opłaty są wysyłane drogą mailową na początku miesiąca.

Kierownik przedszkola informuje rodziców (opiekunów prawnych) o numerach tych rachunków bankowych. 

PRZELEW BANKOWY

Przed dokonaniem przelewu należy każdorazowo zasięgnąć informacji  u pracownika przedszkola co do wysokości opłaty za żywienie, która jest zmienna.

W nazwie odbiorcy należy wpisać: Przedszkole nr 12

Tytuł płatności WAŻNE: żywienie za  imię i nazwisko dziecka. 

Kwota: zmienna podana każdorazowo w danym miesiącu.
Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę za żywienie:

62103015080000000550526042

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wpisanie numerów rachunków bankowych oraz kwot poszczególnych płat. Niedopuszczalne jest zaokrąglanie kwot lub częściowe wpłaty. Za ewentualne nieprawidłowości wynikające z błędnego dokonania przelewu odpowiada wpłacający.