Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

OPŁATA ŻYWIENIE:

Wyżywienie - 15 zł./dzień 
Rada Rodziców - opłata deklarowana

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII /745/2004 Rady Miasta ST. Warszawy z dn. 8 lipca 2004r.: 
§ 2.1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka, z zastrzeżeniem; 
§ 2.2. Zwrotowi podlega stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka, w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona co najmniej w ostatnim dniu roboczym przed nieobecnością.

DOKONYWANIE OPŁAT

Opłatę za żywienie, wyliczaną przez kierownika gospodarczego przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia bieżącego miesiąca. Odpisy za nieobecności odliczane są w miesiącu następnym.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia bieżącego miesiąca, którego opłata dotyczy.

Opłatę wnosi się w formie przelewu. Informację o wysokości opłaty są wysyłane drogą mailową na początku miesiąca.

Kierownik przedszkola informuje rodziców (opiekunów prawnych) o numerach tych rachunków bankowych. 

PRZELEW BANKOWY

Przed dokonaniem przelewu należy każdorazowo zasięgnąć informacji  u pracownika przedszkola co do wysokości opłaty za żywienie, która jest zmienna.

W nazwie odbiorcy należy wpisać: Przedszkole nr 12

Tytuł płatności WAŻNE: żywienie za  imię i nazwisko dziecka. 

Kwota: zmienna podana każdorazowo w danym miesiącu.
Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę za żywienie:

62103015080000000550526042

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wpisanie numerów rachunków bankowych oraz kwot poszczególnych płat. Niedopuszczalne jest zaokrąglanie kwot lub częściowe wpłaty. Za ewentualne nieprawidłowości wynikające z błędnego dokonania przelewu odpowiada wpłacający.