Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan dnia

Plan dnia:

7.00 – 8.30 
Kontakty indywidualne z dziećmi – rozmowy, zabawy dydaktyczne, gry planszowe, układanki.
Kontakty indywidualne z rodzicami według potrzeb. Działania podejmowane z inicjatywy dzieci:
twórczość plastyczna, zabawy  konstrukcyjne, zabawy tematyczne. Poranne zabawy ruchowe,   
integracyjne, muzyczne i rytmiczne.                            

8.30 – 8:45     

Przygotowanie do śniadania: porządkowanie sali, czynności higieniczne w łazience.

8:45 – 9.15    

Śniadanie: rozwijanie umiejętności kulturalnego jedzenia.

Dzieci młodsze

9:00 – 9:30

Dzieci starsze

Śniadanie: rozwijanie umiejętności kulturalnego jedzenia.

9.15 – 9.45     

Organizowanie przez nauczycielki sytuacji wychowawczych i edukacyjnych wynikających z aktywności, zainteresowań i potrzeb dzieci - opartych na treściach programowych i zadaniach programu rocznego. 

Dzieci młodsze

Dzieci starsze

 9.45 – 10.30     

Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, manipulacyjne, dydaktyczne, psychomotoryczne,
sprawnościowe, ruchowe – wybrane przez dzieci  dowolnie z dostępnej w sali i ogrodzie
oferty. Zabawy badawcze i doświadczenia w kąciku przyrody. Spontaniczna twórczość
plastyczna. Samorzutne kontakty z książką .Doskonalenie czynności samoobsługowych.
Drugie śniadanie

10.30 – 11:45   

Doskonalenie czynności samoobsługowych.
Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, tematyczne, badawcze w ogrodzie przedszkolnym.
Obserwacje przyrodnicze. Zamiennie: zabawy ruchowe, muzyczne, rytmiczne na sali
gimnastycznej.

11.45 – 12.00   

Przygotowanie do obiadu: czynności organizacyjne, samoobsługowe i higieniczne.

12.00 – 12.30   

Obiad: rozwijanie umiejętności kulturalnego jedzenia oraz kształcenie zdrowych nawyków żywieniowych.

12.30 – 13.00   

Zabiegi higieniczne po obiedzie .              

13.00 – 14.30   

Odpoczynek poobiedni: słuchanie literatury i muzyki relaksacyjnej. Zajęcia dodatkowe.

Dzieci młodsze   

13.00 – 13.45   

Odpoczynek poobiedni: słuchanie literatury i muzyki relaksacyjnej według  potrzeb dzieci.

Dzieci starsze   
Zajęcia dodatkowe. Utrwalanie wiadomości  zdobytych na zajęciach dydaktycznych, działania plastyczne, gry planszowe, układanki.                      

13.45 –14.00     Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczne i porządkowe.

Dzieci starsze

14:30-15:00

Dzieci młodsze
Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczne i porządkowe. Podwieczorek.

14:30-15:00

14.00 – 14:15 Podwieczorek.

Dzieci starsze

14:15  – 17:30  
Zabawy wg zainteresowań dzieci. Oddziaływania nauczycielek wyzwalające samorzutną
aktywność dzieci – wspieranie indywidualnego rozwoju i uzdolnień. W sezonie wiosenno-letnim, zabawy ruchowe w ogrodzie.