KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Plan dnia

Plan dnia:

7.00 - 8.15

Kontakty indywidualne z dziećmi - rozmowy, zabawy dydaktyczne, gry planszowe, układanki. Kontakty indywidualne z rodzicami według potrzeb. Działania podejmowane z inicjatywy dzieci: twórczość plastyczna, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne. Poranne zabawy ruchowe, integracyjne, muzyczne i rytmiczne. 

 8.15 - 8.30

Przygotowanie do śniadania: porządkowanie sali, czynności higieniczne w łazience.

 8.30 - 9.00

Śniadanie: rozwijanie umiejętności kulturalnego jedzenia.

 9.00 - 9.30 (dzieci młodsze) 9.00 - 9.45 (dzieci starsze)

Organizowanie przez nauczycielki sytuacji wychowawczych i edukacyjnych wynikających z aktywności, zainteresowań i potrzeb dzieci - opartych na treściach programowych i zadaniach Programu Rocznego.

 9.30 - 10.15 (dzieci młodsze) 9.45 - 10.15 (dzieci starsze)

Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, manipulacyjne, dydaktyczne, psychomotoryczne, sprawnościowe, ruchowe wybrane przez dzieci dowolnie z dostępnej w sali i ogrodzie oferty. Zabawy badawcze i doświadczenia w kąciku przyrody. Spontaniczna twórczość plastyczna. Samorzutne kontakty z książką.

 10.15 - 10.30

Doskonalenie czynności samoobsługowych.

 10.30 - 11.45

Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, tematyczne, badawcze w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze. Zamiennie: zabawy ruchowe, muzyczne, rytmiczne na sali gimnastycznej.

 11.45 - 12.00

Przygotowanie do obiadu: czynności organizacyjne, samoobsługowe i higieniczne.

 12.00 - 12.30

Obiad: rozwijanie umiejętności kulturalnego jedzenia oraz kształcenie zdrowych nawyków żywieniowych.

 12.30 - 13.00

Zabiegi higieniczne po obiedzie oraz nauka i doskonalenie umiejętnego mycia zębów.

 13.00 - 14.30 (dzieci młodsze)

Odpoczynek poobiedni: słuchanie literatury i muzyki relaksacyjnej. Zajęcia dodatkowe.

13.00 - 14.00 (dzieci starsze)

Odpoczynek poobiedni: słuchanie literatury i muzyki relaksacyjnej według potrzeb dzieci. Zajęcia dodatkowe. Utrwalanie wiadomości zdobytych na zajęciach dydaktycznych, działania plastyczne, gry planszowe, układanki. 

 14.00 -14.15 (14.30 - 14.45)

Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczne i porządkowe.

 14.15 - 14.45 (14.45 - 15.15)

Podwieczorek.

 15.00 (15.30) - 17.00

Zabawy wg zainteresowań dzieci. Oddziaływania nauczycielek wyzwalające samorzutną aktywność dzieci - wspieranie indywidualnego rozwoju i uzdolnień. Zajęcia dodatkowe.

 (14.45 - 15. 15 ) - 16.00 w okresie wiosenno-letnim

Zabawy w ogrodzie.