Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan dnia

Plan dnia:

7.00 – 8.30 
Kontakty indywidualne z dziećmi – rozmowy, zabawy dydaktyczne, gry planszowe, układanki.
Kontakty indywidualne z rodzicami według potrzeb. Działania podejmowane z inicjatywy dzieci:
twórczość plastyczna, zabawy  konstrukcyjne, zabawy tematyczne. Poranne zabawy ruchowe,   
integracyjne, muzyczne i rytmiczne.                            

8.30 – 8:45     

Przygotowanie do śniadania: porządkowanie sali, czynności higieniczne w łazience.

8:45 – 9.15    

Śniadanie: rozwijanie umiejętności kulturalnego jedzenia.

Dzieci młodsze

9:00 – 9:30

Dzieci starsze

Śniadanie: rozwijanie umiejętności kulturalnego jedzenia.

9.15 – 9.45     

Organizowanie przez nauczycielki sytuacji wychowawczych i edukacyjnych wynikających z aktywności, zainteresowań i potrzeb dzieci - opartych na treściach programowych i zadaniach programu rocznego. 

Dzieci młodsze

Dzieci starsze

 9.45 – 10.30     

Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, manipulacyjne, dydaktyczne, psychomotoryczne,
sprawnościowe, ruchowe – wybrane przez dzieci  dowolnie z dostępnej w sali i ogrodzie
oferty. Zabawy badawcze i doświadczenia w kąciku przyrody. Spontaniczna twórczość
plastyczna. Samorzutne kontakty z książką .Doskonalenie czynności samoobsługowych.
Drugie śniadanie

10.30 – 11:45   

Doskonalenie czynności samoobsługowych.
Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, tematyczne, badawcze w ogrodzie przedszkolnym.
Obserwacje przyrodnicze. Zamiennie: zabawy ruchowe, muzyczne, rytmiczne na sali
gimnastycznej.

11.45 – 12.00   

Przygotowanie do obiadu: czynności organizacyjne, samoobsługowe i higieniczne.

12.00 – 12.30   

Obiad: rozwijanie umiejętności kulturalnego jedzenia oraz kształcenie zdrowych nawyków żywieniowych.

12.30 – 13.00   

Zabiegi higieniczne po obiedzie .              

13.00 – 14.30   

Odpoczynek poobiedni: słuchanie literatury i muzyki relaksacyjnej. Zajęcia dodatkowe.

Dzieci młodsze   

13.00 – 13.45   

Odpoczynek poobiedni: słuchanie literatury i muzyki relaksacyjnej według  potrzeb dzieci.

Dzieci starsze   
Zajęcia dodatkowe. Utrwalanie wiadomości  zdobytych na zajęciach dydaktycznych, działania plastyczne, gry planszowe, układanki.                      

13.45 –14.00     Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczne i porządkowe.

Dzieci starsze

14:30-15:00

Dzieci młodsze
Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczne i porządkowe. Podwieczorek.

14:30-15:00

14.00 – 14:15 Podwieczorek.

Dzieci starsze

14:15  – 17:30  
Zabawy wg zainteresowań dzieci. Oddziaływania nauczycielek wyzwalające samorzutną
aktywność dzieci – wspieranie indywidualnego rozwoju i uzdolnień. W sezonie wiosenno-letnim, zabawy ruchowe w ogrodzie.